Yaratıcı Drama

Genel

Yaratıcılık becerisini genel amaç olarak hayatın içinde birbeceri şeklinde sunabilme ve yaratıcı drama becerilerini etkin olarakkullanabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları

  • İletişim süreci ve türleri,
  • Yaratıcıdrama,
  • Diksiyon – 1,
  • Kişisel gelişim,
  • Beden dili

İstihdam Alanları

Programı tamamlayanlar,kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda, animasyon departmanlarında, çocukkulüplerinde, organizasyon şirketlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.