Yaratıcı Drama

Genel

Yaratıcılık becerisini genel amaç olarak hayatın içinde bir beceri şeklinde sunabilme ve yaratıcı drama becerilerini etkin olarak kullanabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları

  • İletişim süreci ve türleri,
  • Yaratıcı drama,
  • Diksiyon – 1,
  • Kişisel gelişim,
  • Beden dili

İstihdam Alanları

Programı tamamlayanlar, kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda, animasyon departmanlarında, çocuk kulüplerinde, organizasyon şirketlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

144 SAAT EĞİTİM SÜRESİ