Uygulamalı Tiyatro

Genel

Uygulamalı Tiyatro Kursu’nu bitiren bireyin;  Yaratıcı drama konusunda bilgi ve becerisahibi olması, . Diksiyon geliştirici çalışmalar yapması. Şan-ritim-dansçalışmaları yapması. Senaryo- oyun metni çözümleme ve uygulaması. Makyajtekniklerini uygulaması. Kostüm- aksesuarları uygulaması. Dekor – aksesuarlarıkullanması. Sahne ışığı ve ses sistemleri hakkında bilgi ve beceri sahibiolması. Sahneleme tekniklerini uygulaması amaçlanmaktadır

Konu Başlıkları

·       YaratıcıDrama ·         Diksiyon ·        Şan-Ritim-Dans ·        Senaryo - Oyun Metni Çözümleme ve Uygulama ·       Makyaj ·         Kostüm-Aksesuar ·        Dekor-Aksesuar ·         Sahne Işığı ve Ses ·         Sahneleme Teknikleri

İstihdam Alanları

 Kurs programınıbaşarı ile tamamlayanlara mevzuat gereğince kurs bitirme belgesi düzenlenir.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okur-yazar olmak, 

8 yaşını tamamlamış olmak, 

Uygulamalı tiyatro kurs programına katılmasına engel bir sağlık problemi olmamak