Katı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi

Genel

Sıvı yakıtlı kalorifer ateşçisi kurs programı sonunda bireyin,

İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayabilmesi,

Sıvı yakıtlı kazan yakma kurallarına uygun kazanı yakma işlemini gerçekleştirmesiamaçlanmaktadır

Konu Başlıkları

İş Sağlığı veGüvenliği

Katı YakıtlıKazanYakma

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

En az ilkokul mezunu olmak,

18 Yaşını doldurmuş olmak,

Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecek bedensel ve fiziksel yeterliliğe sahip olmak.

48 SAAT EĞİTİM SÜRESİ