Türk Halk Müziği Eğitimi 1. Seviye

Genel

Türk Halk Müziği Eğitimi Seviye-1 kursunu tamamlayan bireyin;

Türk Halk Müziği eğitimi ile yerel, ulusal ve evrensel değer taşıyan kültür ve Halk eserlerinin tanıtılmasını sağlamak, halkımızın müzik kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak, Türk Halk Müziği’nin asli karakterinin korunması, yaygınlaştırılması ve gelecek kuşaklara doğru biçimde aktarılmasını sağlamak

Enstrümanın çalım ve eşlik tekniklerini uygulama becerisi kazandırmak, 

Türk Halk Müziği’nin tarihsel açıdan evrelerini kavrayabilme bilincini kazandırmak, 

Alanlarında bireysel ve toplu olarak performans gösterebilme becerisi kazandırmak

Konu Başlıkları

Temel Müzik Bilgisi

Türk Halk Müziği Sistemine Giriş

Solfej / Etüt Çalışmaları 

Türk Halk Müziğinde Kullanılan Usuller 

Türk Halk Müziğinde Diziler 

Enstruman

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak, 

13 yaşını tamamlamış olmak,

Müzik eğitimi almaya bedensel ve zihinsel bir engel taşımamak,