Türk Sanat Müziği Eğitimi 1. Seviye

Genel

Türk Müziği teorisi, geleneksel dinleme ve taklit etme eğitiminin yanı sıra son yüzyılda geliştirilen musiki nazariyatı sistem çalışmaları ile notasyon, makam tarifleri gibi konularda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Türk müziği icracılığının en önemli aşamalarından biri şüphesiz müziği deşifre edebilmektir. Solfej eğitimi yazılı notasyonu sese çevirmenin başlangıcıdır.

Konu Başlıkları

  • Solfej (TSM) 1. seviye eğitimlerinde öğrencilerin Türk Müziği makamlarını tanımaları,
  • Solfej ve deşifre kabiliyetlerini geliştirilebilmeleri,
  • Ritim duygularını geliştirebilmeleri,
  • Makamsal olarak kullanılan seslerin ve ses aralıklarını doğru seslendirebilme kabiliyetlerini geliştirebilmeleri amaçlanır.

İstihdam Alanları

Bu programda eğitim alanlar müzik alanında kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlikleri oranında çalışma imkanı bulabilirler.

252 SAAT EĞİTİM SÜRESİ