Türk Sanat Müziği Eğitimi 1. Seviye

Genel

Türk Müziğiteorisi, geleneksel dinleme ve taklit etme eğitiminin yanı sıra sonyüzyılda geliştirilen musiki nazariyatı sistem çalışmaları ile notasyon, makamtarifleri gibi konularda önemli gelişmeler kaydetmiştir.Türk müziği icracılığının en önemli aşamalarından biri şüphesiz müziği deşifreedebilmektir. Solfej eğitimi yazılı notasyonu sese çevirmenin başlangıcıdır.

Konu Başlıkları

  • Solfej (TSM) 1.seviye eğitimlerinde öğrencilerin Türk Müziği makamlarını tanımaları,
  • Solfej ve deşifrekabiliyetlerini geliştirilebilmeleri,
  • Ritim duygularınıgeliştirebilmeleri,
  • Makamsal olarakkullanılan seslerin ve ses aralıklarını doğru seslendirebilme kabiliyetlerini geliştirebilmeleriamaçlanır.

İstihdam Alanları

Bu programda eğitimalanlar müzik alanında kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra, müziksektöründe yeterlikleri oranında çalışma imkanı bulabilirler.

252 SAAT EĞİTİM SÜRESİ