Eğitimde Oyun Etkinlikleri

Genel

Bu programın amacı bireylerin oyun esnasında çocukla iletişimde dikkat etmesi gereken bazı hususlar hakkında bilgi sahibi olmaları, oyunun önemini kavramaları, çocukların yaş ve gelişim düzeylerine  uygun oyun etkinliklerini çocuğun rehberliğinde seçmeleri ve planlamaları, oyun için  kullanılacak oyun araç-gereçler için güvenli ortam hazırlanma becerilerinin kazanılması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

Ailenin çocukla iletişimde dikkat etmesi gereken bazı hususlar, Oyun ve çeşitleri, Oyun etkinliği planlamak

İstihdam Alanları

Programdan sertifika almaya hak kazananlar öğretmen ya da öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde erken çocukluk eğitim kurumlarında bilgilerini aktarma ve uygulama fırsatı bulabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okur yazar olmak.

Eğitimde Oyun Etkinlikleri kursunun amaçlarını yerine getirebilecek bedensel ve zihinsel özelliklere sahip olmak.