Girişimcilik

Genel

Öğrencilere yeni iş alanları geliştirmelerine imkân hazırlayan bir eğitim verilmekte; toplam altı haftalık programda, bir işletmeyi kurmak ve geliştirmek için gerekli bütün konular işlenmektedir.

Konu Başlıkları

  • Başarılı ve uygulanabilir bir iş fikri belirleme, 
  • İşletme çeşitleri,
  • Çalışma programı hazırlama, 
  • İş kurma,
  • İşletmeyi geliştirme,
  • İş hukuku

İstihdam Alanları

Öğrencilerin girişimcilik kültürü, bilgi ve becerisi kazanmalarını hedefleyen bir programdır.

32 SAAT EĞİTİM SÜRESİ