Android ile Mobil Programlama

Genel

Hızla gelişip yaygınlaşan akıllı cep telefonları teknolojisinde, kullanılan mobil uygulamaları geliştirecek bilgi ve beceriye sahip kişilerin yetiştirilmesinin hedeflendiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları

 • Java ile yazılım geliştirme
 • Java dilinin kullanımı
 • Java ile nesnel programlama
 • Android ve uygulama geliştirme ortamı
 • Eclipse ile arayüz hazırlama
 • Java ile intentler
 • Android’de dosya yönetimi ve tercihler
 • Android ile Sqlite veritabanı işlemleri
 • Android ile internet, arka plan ve servis işlemleri
 • Android ile harita ve konumlandırma servisleri
 • Android uygulamalarını yayınlama

İstihdam Alanları

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında mobil uygulama hizmeti veren tüm yazılım firmaları ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum, kuruluş gibi yerlerde iş imkânına sahip olabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 İlkokul mezunu olmak.
 13 yaşını tamamlamış olmak.
 Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel,psiko-motor) sahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

392 SAAT EĞİTİM SÜRESİ