Reçme Makineci

Genel

Reçme makinelerini kullanabilen, temizlik ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip olması amaçlanan bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları

  • Tekstil Lifleri 32,
  • Tekstil Yüzeyleri 32 ,
  • Reçme 16

İstihdam Alanları

  • Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler sektörde; 
  •  Küçük /büyük ölçekli işletmelerde, 
  •  Moda evleri/ butiklerde,
  •  Kendi işyerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

80 SAAT EĞİTİM SÜRESİ