Liderlik Eğitimi

Genel

Değişen koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapısal değişiklik gereksinimlerini ortaya çıkarıp yönetim becerilerini en üst düzeye taşıyıp vizyon geliştirebilme olarak tarif edilen liderlik bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları

  • İletişim veri toplama,
  • Girişimci fikri geliştirme,
  • İş kurma ve geliştirme, 
  • İş güvenliği 
  • İşçi sağlığı, 
  • Çevre koruma,
  • Problem çözme,
  • Liderlik

İstihdam Alanları

Kişisel gelişim ve eğitim alanı altındaki sertifika programları, bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı olmaktadır.