Liderlik Eğitimi

Genel

Değişen koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusundayapısal değişiklik gereksinimlerini ortaya çıkarıp yönetim becerilerini en üstdüzeye taşıyıp vizyon geliştirebilme olarak tarif edilen liderlik bilgi vebecerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları

  • İletişim veri toplama,
  • Girişimci fikri geliştirme,
  • İş kurma ve geliştirme, 
  • İş güvenliği 
  • İşçisağlığı, 
  • Çevre koruma,
  • Problem çözme,
  • Liderlik

İstihdam Alanları

Kişisel gelişim veeğitim alanı altındaki sertifika programları, bireylerin yaşam kalitesiniyükseltmeye yardımcı olmaktadır.

32 SAAT EĞİTİM SÜRESİ