Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı

Genel

Bu programın amacı; kursiyerlere, F klavyede on parmak ile yazı ve dilekçeleri hızlı ve yanlışsız yazma becerisi kazandırmaktır.

Konu Başlıkları

  • Hızlı yazı
  • Süreli ve sesli metinler

İstihdam Alanları

Bu program, bilgisayarda on parmak yazmayı öğreterek, öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmayı ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedeflemektedir.