Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı

Genel

Bu programın amacı; kursiyerlere, F klavyede on parmak ile yazı ve dilekçeleri hızlı ve yanlışsız yazma becerisi kazandırmaktır.

Konu Başlıkları

  • Hızlı yazı
  • Süreli ve sesli metinler

İstihdam Alanları

Bu program, bilgisayarda on parmak yazmayı öğreterek, öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmayı ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedeflemektedir.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 Okuryazar olmak

 13 yaşını doldurmuş olmak.