Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım

Genel

 Bilgisayar destekli reklam ve tasarım kurs programını tamamlayan bireyin,

 Tasarı ilkelerine uygun yüzey düzenlemeleri yapması, 
 Renkli yüzey düzenlemeleri yapması, 
 Tipografik ögelerle kelime ve form ilişkisine uygun yüzey düzenlemesi, 
 Geometrik formlar üzerinde boyutlandırma, yönlendirme ve basit metindüzenlemeleri yapması, 
 Tipografik yüzey düzenlemesi yapması, 
 Görüntü düzenleme işlemlerini yapmasıamaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

  • TASARI İLKELERİ
  • RENK
  • YAZIDÜZENLEMELERİ
  • VEKTÖREL ÇİZİM
  • TİPOGRAFİKDÜZENLEMELER
  • GÖRÜNTÜDÜZENLEME

İstihdam Alanları

Bu branşta eğitimi tamamlayanlar; grafik ve fotoğraf sektöründe hizmet sunan firma ve kurumlarda, organizasyon şirketlerinde, reklam ajanslarında, yayın kuruluşlarında ve benzeri yerlerde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 İlkokul mezunu olmak. 

 13 yaşını tamamlamış olmak. 
 Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecekyeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak

MODÜLER PROGRAM

185 SAAT EĞİTİM SÜRESİ