Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım

Genel

Bu programda öğrencilere, tanıtım ve reklâm amaçlı ürünlerin tasarımını bilgisayar ortamında gerçekleştirebilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları

  • Tasarı ilkeleri
  • Renk
  • Reklam ve tasarım
  • Vektörel çizim tabanlı tasarım programı - 1
  • Vektörel çizim tabanlı tasarım programı - 2
  • Görüntü işleme tasarım programı

İstihdam Alanları

Bu branşta eğitimi tamamlayanlar; grafik ve fotoğraf sektöründe hizmet sunan firma ve kurumlarda, organizasyon şirketlerinde, reklam ajanslarında, yayın kuruluşlarında ve benzeri yerlerde çalışabilirler.