Çocuklarda Uyum Problemleri

Genel

  • Davranış ve uyumproblemleri ile ilgili temel kavramları açıklaması,
  • Çocuklardagörülen uyum problemlerini yaş ve gelişim özelliklerini dikkate alarakgözlemleyebilmesi,
  • Çocuklardagörülen uyumsuzluk nedenlerini sıralaması,
  • Duygusalgelişimle, alışkanlık ve eğitim ve sosyal uyum ile ilgili problemlerde olumlututum geliştirmesi,
  • Çocuklarda yaşve gelişim özelliklerine göre görülen, uyum problemlerini uzmana iletme vedanışabilmeye yönelik bilgi ve becerileri kazanması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

  • ÇocuklardaUyum ve Uyumsuzluk 
  • Davranış ve Uyum Problemlerinin Sınıflandırılması

İstihdam Alanları

Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirmebelgesi düzenlenir. Kendi çocuklarına ve çevrelerine faydalı olmaları sağlanır.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak

13 yaşını tamamlamış olmak

60 SAAT EĞİTİM SÜRESİ