Çocuklarda Uyum Problemleri

Genel

  • Davranış ve uyum problemleri ile ilgili temel kavramları açıklaması,
  • Çocuklarda görülen uyum problemlerini yaş ve gelişim özelliklerini dikkate alarak gözlemleyebilmesi,
  • Çocuklarda görülen uyumsuzluk nedenlerini sıralaması,
  • Duygusal gelişimle, alışkanlık ve eğitim ve sosyal uyum ile ilgili problemlerde olumlu tutum geliştirmesi,
  • Çocuklarda yaş ve gelişim özelliklerine göre görülen, uyum problemlerini uzmana iletme ve danışabilmeye yönelik bilgi ve becerileri kazanması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Çocuklarda Uyum ve Uyumsuzluk 
  • Davranış ve Uyum Problemlerinin Sınıflandırılması

İstihdam Alanları

Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir. Kendi çocuklarına ve çevrelerine faydalı olmaları sağlanır.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak

13 yaşını tamamlamış olmak

60 SAAT EĞİTİM SÜRESİ