Çocuklarda Uyum Problemleri

Genel

  • Davranış ve uyumproblemleri ile ilgili temel kavramları açıklaması,
  • Çocuklardagörülen uyum problemlerini yaş ve gelişim özelliklerini dikkate alarakgözlemleyebilmesi,
  • Çocuklardagörülen uyumsuzluk nedenlerini sıralaması,
  • Duygusalgelişimle, alışkanlık ve eğitim ve sosyal uyum ile ilgili problemlerde olumlututum geliştirmesi,
  • Çocuklarda yaşve gelişim özelliklerine göre görülen, uyum problemlerini uzmana iletme vedanışabilmeye yönelik bilgi ve becerileri kazanması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

  • ÇocuklardaUyum ve Uyumsuzluk 
  • Davranış ve Uyum Problemlerinin Sınıflandırılması

İstihdam Alanları

Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirmebelgesi düzenlenir. Kendi çocuklarına ve çevrelerine faydalı olmaları sağlanır.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak

13 yaşını tamamlamış olmak