Okul Öncesi Dönemde Beslenme

Genel

Okul Öncesi Dönemde Beslenme kursunu tamamlayan bireyin;uygun ortam ve koşullar sağlandığında; sağlık, temizlik ve güvenlik önlemlerinidikkate alarak ve okul öncesi dönemde beslenme ilkelerine uygun olarak beslenmeihtiyacının karşılanması ile ilgili yeterlikleri kazanması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Okul Öncesi Dönem Beslenme İlkeleri , 
  • OkulÖncesi Dönemde Enerji ve Besin İhtiyacı , 
  • Okul Öncesi Çocuğunun Besin GrubuGereksinim Miktarı , 
  • Okul Öncesi Dönem Beslenme Alışkanlıkları , 
  • Okul ÖncesiDönem Beslenme Problemleri , 
  • Okul Öncesi Dönem Çocuğu İçin Günlük BeslenmePlanı Hazırlama

İstihdam Alanları

Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesidüzenlenir .  Kendi çocuklarına ve çevrelerine faydalı olmalarısağlanır.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak

13 yaşını tamamlamış olmak