Türkçe A2 Seviyesi

Genel

Temel kişisel bilgiler, aile bilgileri, alışveriş, yakın çevre ve iş gibi doğrudan öncelik alanlarıyla
ilgili cümleleri ve sıklıkla kullanılan deyimleri anlayabilir. Basit ve doğrudan bilgi alışverişini
gerektiren basit ve bildik etkinlikler çerçevesinde, bilindik ve alışılagelmiş konular üzerinde
iletişim kurabilir. Kendi öz geçmiş ve yakın çevresini basit bir şekilde betimleyebilir, temel
gereksinimlerine denk düşen konuları anlatabilir.

160 SAAT EĞİTİM SÜRESİ