Web Tasarımı

Genel

Bu programda kursiyerlere; web tasarım editörü ile web sayfası tasarımları yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • HTML ile basit web işlemleri
  • HTML ile gelişmiş web işlemleri
  • Stil şablonu (CSS)
  • Web tasarım editörüne giriş
  • Web tasarım editöründe ileri uygulamalar
  • Web tasarım editörü ile veri tabanı işlemleri

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Bilişim sektöründe; bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında, kamu kurumve kuruluşlarında, ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma,kamu kurum ve kuruluşlarda, kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı veyönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurumve kuruluşlarda, web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimliprogramlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaçduyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarda vb. yerlerde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 1. İlkokul mezunu olmak

 2. 13 yaşını tamamlamış olmak.

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.


MODÜLER PROGRAM

452 SAAT EĞİTİM SÜRESİ