Web Tasarımı

Genel

Bu programda kursiyerlere; web tasarım editörü ile web sayfası tasarımları yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • HTML ile basit web işlemleri
  • HTML ile gelişmiş web işlemleri
  • Stil şablonu (CSS)
  • Web tasarım editörüne giriş
  • Web tasarım editöründe ileri uygulamalar
  • Web tasarım editörü ile veri tabanı işlemleri

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Bilişim sektöründe; bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarda, kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarda, web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarda vb. yerlerde çalışabilirler.

MODÜLER PROGRAM

192 SAAT EĞİTİM SÜRESİ