Çocukla İletişim

Genel

Programla bireylerin çocukla etkili iletişimkurma yöntemleri, problem çözme teknikleri, iletişim engelleri ve disiplin yöntemleriile ilgili bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Çocukla etkili iletişim,
  • Çocukta davranış yönetimi

İstihdam Alanları

Bu programa katılanöğrenciler Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında birikimlerini artırabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak

13 yaşını tamamlamış olmak

72 SAAT EĞİTİM SÜRESİ