Resmi İşlemlerde Ticari Belgelerin Düzenlenmesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Genel

Bu kurs programı ile bireye, resmî kurum ve kuruluşlarla ilgili işlemler ve ticari hayattakullanılan belgelerin düzenlenmesi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılmasıamaçlanmaktadır

Konu Başlıkları

RESMÎKURUMLARLAİLGİLİ İŞLEMLER

TİCARİ HAYATTAKULLANILANBELGELER VEUYGULAMALAR

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişliolmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

a.Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,

b.MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,

c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 6 ay çalışmış veya çalışıyorolmak.

64 SAAT EĞİTİM SÜRESİ