Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı

Genel

Branşıneğitimleri; doğru araç-gereç kullanarak tekniğine uygun turistik eşyaların tasarımınıyapabilme  bilgi ve becerisini kazandırmayı hedefleyensertifikalı  bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları

  • Turistikve hediyelik eşyalar, 64 saat
  • Hediyelik eşya ambalajları, 64 saat

İstihdam Alanları

Bueğitimi başarıyla tamamlayanlar, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapanişletmelerde, desen, çeyiz ve makine nakış üretimi yapan işletmelerde ve modaevlerinde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak,

13 yaşını tamamlamış olmak, 

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

128 SAAT EĞİTİM SÜRESİ