Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı

Genel

Branşın eğitimleri; doğru araç-gereç kullanarak tekniğine uygun turistik eşyaların tasarımını yapabilme  bilgi ve becerisini kazandırmayı hedefleyen sertifikalı  bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları

  • Turistik ve hediyelik eşyalar, 64 saat
  • Hediyelik eşya ambalajları, 64 saat

İstihdam Alanları

Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, desen, çeyiz ve makine nakış üretimi yapan işletmelerde ve moda evlerinde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak,

13 yaşını tamamlamış olmak, 

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.