Ney Eğitimi

Genel

Bu branşta kursiyerlere; Türk Musikisinin ana enstrümanlarından dini, ahlaki ve tasavvufi bir değertaşıyan neyi kendi tavır, teknik ve etiğine uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları

 • Neyi tanıma ve bakımı
 • Müziğin temel öğeleri
 • Ney üflemede oturuş, tutuş ve neyden ses çıkarma tekniği
 • Ilık ve orta şiddetle üfleme İle elde edilen sesler
 • Soğuk ve şiddetli üfleme ile elde edilen sesler
 • Hafif ve sıcak üfleme ile elde edilen sesler
 • Türk musikisinde usuller
 • Dörtlü ve beşli seyirler
 • Türk musikisi basit makamları
 • Türk musikisi göçürülmüş makamları
 • Türk musikisi bileşik makamları
 • Ney taksimi ve traspozisyon

İstihdam Alanları

Bu programda eğitim alanlar müzik alanında kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe organizasyonlarda, musiki dernek, vakıf ve şirketlerde vb. yerlerde çalışabilirler.