Elde Beyaz İş

Genel

Elde Beyaz İştekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, araç- gereci işlemeye hazırlayabilmeve teknikleri uygulayabilme bilgi ve becerisini kazandırmayı hedefleyensertifikalı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları

 • İşlemeyeHazırlık32,
 • Desen Panosu 32, 
 • DesenTasarımları 32,
 • Elde Beyaz İş 32+  
 • İşlemelerin Bakımı ve Korunması 32, 
 • Yıpranan ve yırtılan dokuma ve örgükumaşları onarmak,
 • Kumaş Onarım Teknikleri 32

İstihdam Alanları

 • Mesleğingerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisi sektöründe, 
 • Küçük veya büyük ölçekli işletmelerde,
 • Yapma çiçek üretimi yapanatölyeler,
 • Kendi işyerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fizikselözelliklere sahip olmak.