Elde Beyaz İş

Genel

Elde Beyaz İş tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, araç- gereci işlemeye hazırlayabilme ve teknikleri uygulayabilme bilgi ve becerisini kazandırmayı hedefleyen sertifikalı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları

 • İşlemeye Hazırlık32,
 • Desen Panosu 32, 
 • Desen Tasarımları 32,
 • Elde Beyaz İş 32+  
 • İşlemelerin Bakımı ve Korunması 32, 
 • Yıpranan ve yırtılan dokuma ve örgü kumaşları onarmak,
 • Kumaş Onarım Teknikleri 32

İstihdam Alanları

 • Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisi sektöründe, 
 • Küçük veya büyük ölçekli işletmelerde,
 • Yapma çiçek üretimi yapan atölyeler,
 • Kendi işyerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

224 SAAT EĞİTİM SÜRESİ