Elde Beyaz İş

Genel

Elde Beyaz İştekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, araç- gereci işlemeye hazırlayabilmeve teknikleri uygulayabilme bilgi ve becerisini kazandırmayı hedefleyensertifikalı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları

 • İşlemeyeHazırlık32,
 • Desen Panosu 32, 
 • DesenTasarımları 32,
 • Elde Beyaz İş 32+  
 • İşlemelerin Bakımı ve Korunması 32, 
 • Yıpranan ve yırtılan dokuma ve örgükumaşları onarmak,
 • Kumaş Onarım Teknikleri 32

İstihdam Alanları

 • Mesleğingerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisi sektöründe, 
 • Küçük veya büyük ölçekli işletmelerde,
 • Yapma çiçek üretimi yapanatölyeler,
 • Kendi işyerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fizikselözelliklere sahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

224 SAAT EĞİTİM SÜRESİ