Pilates Eğitimi 2. Seviye

Genel

Spor insan yaşantısının ayrılmaz bir parçasıdır. Manevi,kültürel ve evrensel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren bireyleryetiştirilmesinde spor eğitiminin önemli bir yeri vardır. Bireylerin sağlıklıbir beden, ruh yapısına ve sosyal çevreye sahip olması spor sayesindegerçekleştirilmektedir. Sporun toplumdaki hak ettiği yere sahip olması için,bireylerin ilgi ve isteklerine göre uygun sporları yapabilmeleri ve sporfaaliyetlerinin yapılması için gerekli alt yapı ve imkânların artırılmasıgerekmektedir.

Konu Başlıkları

  • PilatesTemel Hareketleri – İleri Seviye                                                                                                                                              
  •   PilatesMat Egzersizleri – İleri Seviye