Kur´an-ı Kerim (Elif-ba) Okuma

Genel

Kur’an-ı Kerim Tecvidli Okuma kursunu bitiren bireyin, Tecvidin anlamını kavraması, Harfleri mahrecine uygun olarak seslendirmesi, Medlerle ilgili kurallara dikkat ederek Kur’an’ı okuması, Tenvin, nun-u sakin ve idgamla ilgili kurallara dikkat ederek Kur’an’ı okuması, Şemsi ve kameri harfleri kavraması, Zamir, sekte ve Lafzatullah’ın hükmünü kavraması, Ra harfinin hükmünü söylemesi, Kur’an-ı Kerim’de kullanılan bazı işaretleri söylemesi, Kur’an-ı Kerim’deki vakıf (secavend) işaretleri, Namazda okunan kısa sureleri tecvid kurallarını uygulayarak yüzünden ve ezberden okuması, Namazda okunan duaları, tecvid kurallarını uygulayarak yüzünden ve ezberden okuması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Kur’an-ı Kerim
  • Kur’an-ı Kerim harfleri, kelime içindeki yazılışları ve özellikleri
  • Kur’an-ı Kerimdeki harekelerin okunuşları
  • Harf-i Medler, Cezm ve Şedde’nin okunuşuyla ilgili kurallar
  • Med ve Çeker işaretleri, Ta-yı merbuta, zamirin yazılışları ve okunuşları
  • El takısı, Lafzatullah ve Huruf-u Mukatta´a’nın yazılışları ve okunuşları
  • Nazma duaları
  • Namaz dışında okunan dua ve tesbihatlar
  • Kısa sureler

İstihdam Alanları

Bu program istihdam amaçlı olmayıp, bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.