Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlikleri (3-6 Yaş)

Genel

Bu program ile bireylere,3-6 yaş dönemi çocuklar için okulöncesi eğitim programı etkinliklerinin planlanması ve uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerileri kazandırılması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmesi ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir. 

Konu Başlıkları

  • Okul Öncesi Eğitim Programı
  • Sanat Etkinlikleri
  • Türkçe Etkinlikleri
  • Oyun ve Hareket Etkinlikler
  • Müzik Etkinlikleri
  • Fen ve Matematik Etkinlikler
  • Drama Etkinlikleri

İstihdam Alanları

Programdan sertifika almaya hak kazananlar öğretmen ya da öğretmen ya da öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde erkek çocukluk eğitim kurumlarında bilgilerini aktarma ve uygulama fırsatı bulabilirler.    

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Ortaokul / ilköğretim okulu mezunu olmak.

13 yaşını tamamlamış olmak

Gelişimsel Etkinlikler (0-6 Yaş) Kurs Programını tamamlamış olmak.