Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlikleri (3-6 Yaş)

Genel

Bu program ile bireylere,3-6 yaş dönemi çocuklar içinokulöncesi eğitim programı etkinliklerinin planlanması ve uygulanmasına yöneliktemel bilgi ve becerileri kazandırılması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması,çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi, hedeflerini belirleyipbunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmesi ve mesleki yeterliklere sahipbireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir. 

Konu Başlıkları

  • OkulÖncesi Eğitim Programı
  • SanatEtkinlikleri
  • TürkçeEtkinlikleri
  • Oyunve Hareket Etkinlikler
  • MüzikEtkinlikleri
  • Fenve Matematik Etkinlikler
  • DramaEtkinlikleri

İstihdam Alanları

Programdan sertifika almaya hak kazananlar öğretmen ya da öğretmen ya daöğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde erkek çocukluk eğitimkurumlarında bilgilerini aktarma ve uygulama fırsatı bulabilirler.    

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Ortaokul / ilköğretim okulu mezunu olmak.

13 yaşını tamamlamış olmak

Gelişimsel Etkinlikler (0-6 Yaş) Kurs Programını tamamlamış olmak.