İşletmelerde Hijyen

Genel

 İşletmelerde hijyen kurs programını tamamlayan bireyin; 

 Hijyen kurallarına uygun olarak işletmelerde çalışırken kişisel hijyenini sağlaması, 
 Dezenfeksiyon kurallarına uygun olarak işletmelerde temizlik ve dezenfeksiyonusağlamasıamaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

 Personel hijyeni

 İşletmelerde temizlik ve dezenfeksiyon

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 Okuryazar olmak, 

 18 yaşını tamamlamış olmak, 
 Kurs programına katılmasına engel oluşturacak sağlık sorunu bulunmamak.

MODÜLER PROGRAM

48 SAAT EĞİTİM SÜRESİ