0-72 Ay Çocukları İçin Oyun ve Oyuncak

Genel

Programla; oyun ve oyuncak yapımıilgili temel bilgi ve becerilere sahip, yeniliğe ve değişime uyum sağlayabilenbireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları

  • 0-36 ay oyun veoyuncak,
  • 37-72 ay oyun veoyuncak,
  • Animasyonçalışmaları

İstihdam Alanları

Programdan sertifika almaya hak kazananlar öğretmenya da öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde erken çocukluk eğitimkurumlarında bilgilerini aktarma ve uygulama fırsatı yakalayabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

       

       1. Okuryazar olmak 
       2. 13 yaşını tamamlamış olmak

MODÜLER PROGRAM

180 SAAT EĞİTİM SÜRESİ