0-72 Ay Çocukları İçin Oyun ve Oyuncak

Genel

Programla; oyun ve oyuncak yapımıilgili temel bilgi ve becerilere sahip, yeniliğe ve değişime uyum sağlayabilenbireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları

  • 0-36 ay oyun veoyuncak,
  • 37-72 ay oyun veoyuncak,
  • Animasyonçalışmaları

İstihdam Alanları

Programdan sertifika almaya hak kazananlar öğretmenya da öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde erken çocukluk eğitimkurumlarında bilgilerini aktarma ve uygulama fırsatı yakalayabilirler.

180 SAAT EĞİTİM SÜRESİ