0-72 Ay Çocukları İçin Oyun ve Oyuncak

Genel

Programla; oyun ve oyuncak yapımı ilgili temel bilgi ve becerilere sahip, yeniliğe ve değişime uyum sağlayabilen bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları

  • 0-36 ay oyun ve oyuncak,
  • 37-72 ay oyun ve oyuncak,
  • Animasyon çalışmaları

İstihdam Alanları

Programdan sertifika almaya hak kazananlar öğretmen ya da öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde erken çocukluk eğitim kurumlarında bilgilerini aktarma ve uygulama fırsatı yakalayabilirler.

180 SAAT EĞİTİM SÜRESİ