Android ile Mobil Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Genel

 İş piyasasının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, bireyleri iş sağlığı ve güvenliği(İSG), çevre koruma, kalite kontrol ve yöntemleri çerçevesinde; yetkisi dâhilindeve tanımlanmış görev talimatlarına göre; Temel seviyede işletim sistemikontrollerini ve ofis uygulamalarını yapabilen, kişisel yeteneklerini geliştirmelerineimkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir. 

Konu Başlıkları

 ANDROID GUIKÜTÜPHANESİNİKULLANMA.

 WEB SERVİSİYLE VERİTABANI İŞLEMLERİ .

İstihdam Alanları

 Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında mobil uygulama hizmeti veren tüm yazılım firmaları ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum, kuruluş gibi yerlerde iş imkânına sahip olabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmayaelverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programınakatılabilirler. 

 Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
 MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak, 
 Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 6 ay çalışmış veyaçalışıyor olmak

MODÜLER PROGRAM

64 SAAT EĞİTİM SÜRESİ