Android ile Mobil Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Genel

 İş piyasasının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, bireyleri iş sağlığı ve güvenliği (İSG), çevre koruma, kalite kontrol ve yöntemleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; Temel seviyede işletim sistemi kontrollerini ve ofis uygulamalarını yapabilen, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir. 

Konu Başlıkları

 ANDROID GUI KÜTÜPHANESİNİ KULLANMA.

 WEB SERVİSİYLE VERİ TABANI İŞLEMLERİ .

İstihdam Alanları

 Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında mobil uygulama hizmeti veren tüm yazılım firmaları ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum, kuruluş gibi yerlerde iş imkânına sahip olabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler. 

 Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
 MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak, 
 Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 6 ay çalışmış veya çalışıyor olmak

MODÜLER PROGRAM

64 SAAT EĞİTİM SÜRESİ