Kişisel Gelişim (Nlp) İleri Seviye

Genel

Kişisel Gelişim kursunu bitiren kursiyerin. Bedensel,zihinsel ve ruhsal özelliklerinizle birlikte, kendini tanıyıp kendinigeliştirme ilkelerini öğrenerek kişisel gelişimine ilişkin karar alabilme, uygulayabilmeve sonuçlandırabilme becerisini kazanması,  İletişim süreci içinde iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişimaraçlarını kullanarak etkili iletişim kurması, Girişimci iş fikirleri ortayakoyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirebilmesi ve meslekte kendinigeliştirmek için gerekli planlamayı yapabilmesi amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

·       Bireyselgelişim·       Meslekigelişim

İstihdam Alanları

İstihdam Kurs programı başarı ile tamamlayanlara, kursbitirme belgesi düzenlenir.

40 SAAT EĞİTİM SÜRESİ