Kalemkâr-nakkaş

Genel

Mimaride iç dekoru tamamlayan geleneksel süslemesanatı olan kalem işini uygulama bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitimprogramıdır.

Konu Başlıkları

Kalemkâr- Nakkaş kurs programının amaçları tanımı veönemi, tarihi süreç, malzemeler, teknikler, uygulanması.Günümüzde yarı geçirgen kâğıtlara (eskiz kâğıdı)kurşun kalem yardımı ile çizilen kurallı ve gelenekli desenlerin, yarı geçirgenkâğıt üzerinde iğnelenerek delinmesi ve uygulanacağı yüzeye, tercihen söğütağaçlarından elde edilen kömür tozundan yapılan tampon ile silkelenip(silkilip) yüzeye aktarılmasından sonra çeşitli renkler ile muhtelif fırçalaryardımı ile boyanıp, yine ince fırçalar ile kontürlenmesi (tahrirlenmesi) ileelde edilen süsleme tarzıdır. Yüzyıllar boyunca Türk Klasik Sanatlarının birkolu olmuş, sivil, dinî, askerî, mimarî yapıların iç ve dış mekân süslemeunsuru olmuştur.

İstihdam Alanları

Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar; sanat ve tasarımsektöründe üretimde bulunabilir ve özellikle mimari eserlerin iç süslemelerininrestorasyonunda çalışabilirler.

48 SAAT EĞİTİM SÜRESİ