Kalemkâr-nakkaş

Genel

Mimaride iç dekoru tamamlayan geleneksel süsleme sanatı olan kalem işini uygulama bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları

Kalemkâr- Nakkaş kurs programının amaçları tanımı ve önemi, tarihi süreç, malzemeler, teknikler, uygulanması. Günümüzde yarı geçirgen kâğıtlara (eskiz kâğıdı) kurşun kalem yardımı ile çizilen kurallı ve gelenekli desenlerin, yarı geçirgen kâğıt üzerinde iğnelenerek delinmesi ve uygulanacağı yüzeye, tercihen söğüt ağaçlarından elde edilen kömür tozundan yapılan tampon ile silkelenip (silkilip) yüzeye aktarılmasından sonra çeşitli renkler ile muhtelif fırçalar yardımı ile boyanıp, yine ince fırçalar ile kontürlenmesi (tahrirlenmesi) ile elde edilen süsleme tarzıdır. Yüzyıllar boyunca Türk Klasik Sanatlarının bir kolu olmuş, sivil, dinî, askerî, mimarî yapıların iç ve dış mekân süsleme unsuru olmuştur.

İstihdam Alanları

Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar; sanat ve tasarım sektöründe üretimde bulunabilir ve özellikle mimari eserlerin iç süslemelerinin restorasyonunda çalışabilirler.

48 SAAT EĞİTİM SÜRESİ