Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk

Genel

Diksiyon,Spikerlik ve Sunuculuk kurs programını bitiren bireyin; Türkçeyi doğru ve güzelkonuşması. Kendisini etkili bir biçimde ifade etmesi. Nefesini denetlemesi.Sesleri doğru ve güzel telaffuz etmesi. Yazım dili ile konuşma dili arasındakifarkları kavraması. Konuşmada süre, tonlama, ezgi, vurgu kavşak gibi kurallarıuygulaması. Beden dilini etkili biçimde kullanması. Kamera karşısı uygulamalarve çekim esnasında dikkat edilecek hususları kavraması. Röportaj teknikleri ileilgili beceri kazanması. Şiir, masal, düz metin ve gazete okuyarak okuduğumetinleri değerlendirmesi. Kamera karşısında haber okuması. Hazırlıksız konuşmayapması. Serbest konuşma yapması. Konuşma ve sunum hazırlaması. Meslekî etikkurallarına uygun davranışlar geliştirmesi. Spikerlik ve sunuculuk mesleğini,meslekteki yasa ve kurallara uygun gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

·       Diksiyon·       Spikerlikve sunuculuk 

İstihdam Alanları

Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesidüzenlenir.