Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk

Genel

Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk kurs programını bitiren bireyin; Türkçeyi doğru ve güzel konuşması. Kendisini etkili bir biçimde ifade etmesi. Nefesini denetlemesi. Sesleri doğru ve güzel telaffuz etmesi. Yazım dili ile konuşma dili arasındaki farkları kavraması. Konuşmada süre, tonlama, ezgi, vurgu kavşak gibi kuralları uygulaması. Beden dilini etkili biçimde kullanması. Kamera karşısı uygulamalar ve çekim esnasında dikkat edilecek hususları kavraması. Röportaj teknikleri ile ilgili beceri kazanması. Şiir, masal, düz metin ve gazete okuyarak okuduğu metinleri değerlendirmesi. Kamera karşısında haber okuması. Hazırlıksız konuşma yapması. Serbest konuşma yapması. Konuşma ve sunum hazırlaması. Meslekî etik kurallarına uygun davranışlar geliştirmesi. Spikerlik ve sunuculuk mesleğini, meslekteki yasa ve kurallara uygun gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

·       Diksiyon ·       Spikerlik ve sunuculuk 

İstihdam Alanları

Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir.