0-72 Ay Çocuk Gelişimi

Genel

Bireylerin; gelişim dönemlerini ve gelişime etki eden faktörleri sıralaması, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal duygusal, cinsel ve ahlak gelişimi hakkında edindikleri bilgiler doğrultusunda uygun etkinlikler hazırlayabilmesi amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Çocuk gelişimine giriş,
  • 0-72 ay fiziksel gelişim,
  • 0-72 ay motor gelişim,
  • 0-72 ay bilişsel gelişim,
  • 0-72 ay dil gelişimi,
  • 0-72 ay sosyal ve duygusal gelişim,
  • 0-72 ay cinsel ve ahlaki gelişim

İstihdam Alanları

Programdan sertifika almaya hak kazananlar öğretmen ya da öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde erken çocukluk eğitim kurumlarında çalışabilirler.