0-72 Ay Çocuk Gelişimi

Genel

Bireylerin; gelişim dönemlerini ve gelişime etki eden faktörlerisıralaması, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal duygusal, cinsel ve ahlak gelişimihakkında edindikleri bilgiler doğrultusunda uygun etkinlikler hazırlayabilmesiamaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Çocuk gelişimine giriş,
  • 0-72 ay fiziksel gelişim,
  • 0-72 aymotor gelişim,
  • 0-72 ay bilişsel gelişim,
  • 0-72 aydil gelişimi,
  • 0-72 ay sosyal ve duygusal gelişim,
  • 0-72 aycinsel ve ahlaki gelişim

İstihdam Alanları

Programdan sertifika almaya hak kazananlar öğretmen ya da öğretmenyardımcısının gözetimi ve denetiminde erken çocukluk eğitim kurumlarındaçalışabilirler.