0-72 Ay Çocuk Gelişimi

Genel

Bireylerin; gelişim dönemlerini ve gelişime etki eden faktörleri sıralaması, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal duygusal, cinsel ve ahlak gelişimi hakkında edindikleri bilgiler doğrultusunda uygun etkinlikler hazırlayabilmesi amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Çocuk gelişimine giriş,
  • 0-72 ay fiziksel gelişim,
  • 0-72 aymotor gelişim,
  • 0-72 ay bilişsel gelişim,
  • 0-72 aydil gelişimi,
  • 0-72 ay sosyal ve duygusal gelişim,
  • 0-72 aycinsel ve ahlaki gelişim

İstihdam Alanları

Programdan sertifika almaya hak kazananlar öğretmen ya da öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde erken çocukluk eğitim kurumlarında çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

1. Okur yazar olmak
2. 14 yaşını tamamlamış olmak