Nesneye Dayalı Programlama Java Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Genel

Nesneye Dayalı Programlama - JAVA Geliştirme ve Uyum Eğitimi kursprogramını bitiren bireyin,

1. Basit Java uygulamalarını geliştirmesi,

2. Java programlama kodlarının kullanma ve algoritma geliştirmesi,

3. Java nesnel programlama yapılarını kullanması,

4. Form nesnelerini kullanarak kodlama yapması,

5. JDBC kullanarak MYSSQL veri tabanını yönetmesi

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

1-En az 16 yaşında olması.
2-En az lise eğitimi almış veya alıyor olması.
3-Bu vb. alanlarda Lise, meslek lisesi, ön lisans, lisans veya yüksek lisans eğitim almış olması.
4-Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası veya okul eğitiminde bilgisayar eğitimini aldığını transkript veya not dökümü ile belgelendirmesi.