Nesneye Dayalı Programlama Java Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Genel

Nesneye Dayalı Programlama - JAVA Geliştirme ve Uyum Eğitimi kursprogramını bitiren bireyin,

1. Basit Java uygulamalarını geliştirmesi,

2. Java programlama kodlarının kullanma ve algoritma geliştirmesi,

3. Java nesnel programlama yapılarını kullanması,

4. Form nesnelerini kullanarak kodlama yapması,

5. JDBC kullanarak MYSSQL veri tabanını yönetmesi

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarınıyapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birinikarşılayanlar kurs programına katılabilirler.

a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,

b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,

c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.

80 SAAT EĞİTİM SÜRESİ