Nesneye Dayalı Programlama-c# Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Genel

  Nesneye Dayalı Programlama - C# yazılımsal bir yöntemidir. İnsanların ticari ya dahobi amacıyla yaptığı yazılım aynı zamanda ülkemize katkı sağlaması açısındanda önemlidir. Bu program insanların bilinçli bir şekilde Nesneye DayalıProgramlama - C# yazılımını kullanabilmelerini amaçlamaktadır.

Konu Başlıkları

 Nesneye Dayalı Programlama - C# Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programınıbitiren bireyin

 1. Basit C# programları yapması
 2. C# dilinin karar, döngü ve dizi yapılarını kullanması,
 3. Windows Form Application nesnelerini kullanması
 4. Veri tabanı işlemlerini kullanması
 5. Raporlama ve paketleme işlemlerini kullanmasıamaçlanmaktadır.

İstihdam Alanları

 Programı bitirenbireyler Bilgi İşlem servislerinin bulunduğu sektörlerde, yazılım firmalarında, kamu 3kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait işyerlerinde program geliştirme sahasındaçalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 1-En az 16 yaşında olması.

2-En az lise eğitimi almış veya alıyor olması.

3-Bu v.b. alanlarda Lise, meslek lisesi, önlisans, lisans veya yükseklisans eğitim almış olması.

4-Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası veya okul eğitiminde bilgisayar eğitimini aldığını transkript veya not dökümü ile belgelendirmesi.