Nesneye Dayalı Programlama-c# Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Genel

  Nesneye Dayalı Programlama - C# yazılımsal bir yöntemidir. İnsanların ticari ya da hobi amacıyla yaptığı yazılım aynı zamanda ülkemize katkı sağlaması açısından da önemlidir. Bu program insanların bilinçli bir şekilde Nesneye Dayalı Programlama - C# yazılımını kullanabilmelerini amaçlamaktadır.

Konu Başlıkları

 Nesneye Dayalı Programlama - C# Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin

 1. Basit C# programları yapması
 2. C# dilinin karar, döngü ve dizi yapılarını kullanması,
 3. Windows Form Application nesnelerini kullanması
 4. Veri tabanı işlemlerini kullanması
 5. Raporlama ve paketleme işlemlerini kullanması amaçlanmaktadır.

İstihdam Alanları

 Programı bitiren bireyler Bilgi İşlem servislerinin bulunduğu sektörlerde, yazılım firmalarında, kamu 3 kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait işyerlerinde program geliştirme sahasında çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler

 a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak
 b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak
 c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 6 ay çalışmış veya çalışıyor olmak

MODÜLER PROGRAM

80 SAAT EĞİTİM SÜRESİ