Nesneye Dayalı Programlama-c# Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Genel

  Nesneye Dayalı Programlama - C# yazılımsal bir yöntemidir. İnsanların ticari ya dahobi amacıyla yaptığı yazılım aynı zamanda ülkemize katkı sağlaması açısındanda önemlidir. Bu program insanların bilinçli bir şekilde Nesneye DayalıProgramlama - C# yazılımını kullanabilmelerini amaçlamaktadır.

Konu Başlıkları

 Nesneye Dayalı Programlama - C# Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programınıbitiren bireyin

 1. Basit C# programları yapması
 2. C# dilinin karar, döngü ve dizi yapılarını kullanması,
 3. Windows Form Application nesnelerini kullanması
 4. Veri tabanı işlemlerini kullanması
 5. Raporlama ve paketleme işlemlerini kullanmasıamaçlanmaktadır.

İstihdam Alanları

 Programı bitirenbireyler Bilgi İşlem servislerinin bulunduğu sektörlerde, yazılım firmalarında, kamu 3kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait işyerlerinde program geliştirme sahasındaçalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarınıyapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kursprogramına katılabilirler

 a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak
 b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak
 c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 6 ay çalışmış veyaçalışıyor olmak

MODÜLER PROGRAM

80 SAAT EĞİTİM SÜRESİ