Piyano Eğitimi

Genel

Batı müziğinde piyanoyu temel, ikinci seviye ve ileri seviyede genel müzik tekniklerine uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenir.

Konu Başlıkları

  • Müziğin temel öğeleri,
  • Piyano çalmada oturuş ve duruş tekniği,
  • Piyanoda staccato ve legato teknikleri,
  • Do dizisinde bir ve iki oktavda parmak değişiklikleri,
  • Piyanoda ifade terimleri ve ifade bağları,
  • Hız ve gürlük terimleri,
  • Tonal ve modal diziler,
  • Piyanoda majör ve minör akorlar.

İstihdam Alanları

Bu programda eğitim alanlar müzik alanında kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe yeterlikleri oranında çalışma imkânı bulabilirler.