Piyano Eğitimi

Genel

Batı müziğinde piyanoyu temel, ikinci seviye ve ileriseviyede genel müzik tekniklerine uygun olarak icra edebilme bilgi vebecerisinin kazandırılması hedeflenir.

Konu Başlıkları

  • Müziğin temel öğeleri,
  • Piyano çalmada oturuş ve duruş tekniği,
  • Piyanoda staccato ve legato teknikleri,
  • Do dizisinde bir ve iki oktavda parmak değişiklikleri,
  • Piyanoda ifade terimleri ve ifade bağları,
  • Hız ve gürlük terimleri,
  • Tonal ve modal diziler,
  • Piyanoda majör ve minör akorlar.

İstihdam Alanları

Bu programda eğitim alanlar müzik alanında kendilerinigeliştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe yeterlikleri oranında çalışmaimkânı bulabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okur-yazar olmak, 

El, kol, parmaklar ve ayakları tam ve sağlıklı olmak

Kursa devam edebilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmak.