Kur´an-ı Kerim Tecvidli Okuma

Genel

Kur’an-ı Kerim Tecvidli Okuma kursunu bitiren bireyin, Tecvidin anlamını kavraması, Harfleri mahrecine uygun olarak seslendirmesi, Medlerle ilgili kurallara dikkat ederek Kur’an’ı okuması, Tenvin, nun-u sakin ve idgamla ilgili kurallara dikkat ederek Kur’an’ı okuması, Şemsi ve kameri harfleri kavraması, Zamir, sekte ve Lafzatullah’ın hükmünü kavraması, Ra harfinin hükmünü söylemesi, Kur’an-ı Kerim’de kullanılan bazı işaretleri söylemesi, Kur’an-ı Kerim’deki vakıf (secavend) işaretleri, Namazda okunan kısa sureleri tecvid kurallarını uygulayarak yüzünden ve ezberden okuması, Namazda okunan duaları, tecvid kurallarını uygulayarak yüzünden ve ezberden okuması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

 • Tecvidin anlamı
 • Harfler
 • Med (uzatma) ve çeşitleri
 • Tenvin, Nun-u Sakin ve Idgamla ilgili kurallar
 • Lam-ı Ta’rifin hükümleri
 • Zamir, Sekte ve Lafzatullah´ın hükmü
 • Ra harfinin bükümü
 • Kur’an-ı Kerim’de kullanılan bazı işaretler
 • Kur’an-ı Kerim’deki vakıf (secavend) işaretleri
 • Namazda okunan dualar
 • Kısa sureler

İstihdam Alanları

Bu program istihdam amaçlı olmayıp, bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.