Kat´ı

Genel

Kursiyerlere; temel seviyede Kat’ı (kağıt oyma) kağıt kesme, oyma, yapıştırma ve kompozisyon uygulamalarını yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları

  • Açık-koyu ve ışık-gölge
  • Tasarı ilkeleri
  • Renk
  • Kat’ı tekniğine hazırlık
  • Kat’ı tekniği

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Sanat ve Tasarım sektöründe; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, geleneksel el sanatları onarma koruma çalışmalarında, müzelerde, kendi iş yerinde, evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

248 SAAT EĞİTİM SÜRESİ