Minyatür

Genel

Geleneksel desenleri çizebilme, desenlerle kompozisyonlar oluşturup süslemeler yaparak minyatür sanatını temel seviyede uygulayabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları

 • Doku
 • Nokta ve çizgi
 • Açık, koyu, ışık ve gölge
 • Tasarı ilkeleri
 • Renk
 • Geleneksel desen
 • Basit motif çizimleri
 • Kır çiçekleri - 1
 • Kır çiçekleri - 2
 • Kır çiçekleri - 3
 • Ağaç motifleri
 • Hayvansal motif çizimleri
 • İnsan figürü
 • İnsan figürü detayları
 • İnsan başı çizimi
 • Yüzün ayrıntıları
 • Özgün resim
 • Plastik anatomi incelemeleri
 • Canlı modelden figür desen
 • Figür ve mekân resmi
 • Canlı modelden portre deseni
 • Bulut ve basit geometrik motifler
 • Bitki motifleri
 • Hayvansal motif ve figürleri
 • Geometrik motifler

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Sanat ve Tasarım sektöründe; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, matbaacılık ve ciltçilik yapan işletmelerde, geleneksel el sanatları onarma koruma çalışmalarında, müzelerde, kendi iş yerinde, evinde vb. yerlerde çalışabilirler.