Tahrirci-Çinici

Genel

Bu programda kursiyerlere; Türk motifleri ile hazırlanmış olan desenleri, farklı form yüzeylerine aktarıp, sır altı tekniğinde tahrir işlemlerini yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları

  • Nokta ve çizgi
  • Açık-koyu ve ışık-gölge
  • Geometrik çizimler
  • Tabak tahrirleme - 1
  • Tabak tahrirleme - 2
  • Pano desenini tahrirleme
  • Ulama desenini tahrirleme
  • Dik formları tahrirleme

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler seramik ve cam sektöründe; çömlekçi atölyelerinde, çini atölyelerinde, seramik ve cam atölyelerinde, seramik ve cam fabrikalarında, kendi atölyelerinde vb. yerlerde çalışabilirler.