Takı Yapım Teknikleri

Genel

Takı Yapım Teknikleri kurs programını bitiren bireyin,

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olabilmesi,

 Tarihi ve kültürel takıları tanıması,

 Tasarı ilkelerine uygun tasarım panosu hazırlaması

 Ürün özelliğine uygun makrome temel düğümü yapması,

 Örme tekniği ile takı yapması,6. Misina örme tekniği ile takı yapması,

 Hazır tel ile çivi çeşitleriyle takı yapması,

 Farklı teknikleri bir arada kullanarak takı yapması,amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

MAKROMETEMEL DÜĞÜMTEKNİKLERİ

TAKI TASARIM

ÖRME TEKNİĞİİLE TAKILAR

TEL VE ÇİVİ İLETAKILAR

FARKLITEKNİKLERLETAKILAR

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak, 

13 yaşını tamamlamış olmak, 

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.