Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Eğitim Programı

Genel

Eğitim hakkı ve yetişkin okuma yazma eğitimi hayat boyu öğrenmenin temelini oluşturmaktadır. Programda da okuma yazma öğrenmek isteyen bireylerin en kısa sürede temel okuryazarlık düzeyine ulaşmaları amaçlanmaktadır.

Bu programla günümüzde istihdam için en öncelikli ve temel becerilerden olan okuma-yazma becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

Harflere yönelik çalışmalar, açık ve kapalı hecelerin okunması ve yazdırılması, kelimelerin okunması ve yazdırılması, cümle oluşturma, metin okuma.

İstihdam Alanları

Bu programla günümüzde istihdam için en öncelikli ve temel becerilerden olan okuma-yazma becerisi kazandırılmaktadır.