Kur´an-ı Doğru Anlama ve Tanıma

Genel

Kur’an-ı Doğru Anlama ve TanımaKurs Programı’nı bitiren bireyin; Kur’an-ı Kerim mealinin herkes tarafından okunupanlaşılabilecek bir kitap olduğunu kavraması, Kur’an-ı Kerim’in temelözelliklerini bilmesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmesinden kitap haline getirilenekadar geçen aşamaları bilmesi, Tefsir tarihini ve dönemlerini örneklerleaçıklaması, Kur’an-ı Kerim ilimlerini, tefsir kavramlarını açıklaması vefarklarını bilmesi, Kur’an-ı Kerimi anlama ve yorumlama ilkelerini tanımlamasıve örneklemesi, Kur’an-ı Kerimde yoğunlukla vurgulanan bazı konuların tefsirörneklerini bilmesi, Kur’an’da geçen kıssalar ve örnek şahsiyetlerle ilgilitefsir örneklerini kavraması, Mekkî Sureler’den tefsir örneklerini açıklamasıve farklarını bilmesi, Medenî Surelerden tefsir örneklerini açıklaması vefarklarını bilmesi amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları

  • Kur’an’ı Anlamaya Giriş
  • Kur’an-ı Kerim Tarihi
  • Tefsir İlmi ve Kavramları
  • Tefsir Tarihi
  • Kur’an’ı Anlama Ve Yorumlama İlkeleri
  • Kur’an-ı Kerimde Ana Konular ve Tefsir Örnekleri
  • Kıssalar ve Örnek Şahsiyetlerle İlgili Tefsir Örnekleri
  • Mekkî Surelerden Tefsir Örnekleri
  • Medenî Surelerden Tefsir Örnekleri

İstihdam Alanları

Bu program istihdam amaçlıolmayıp, bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.