Dekoratif Tablo Yapımı

Genel

1. Dekoratif tablo yapımı kurs programını bitiren bireylerin; ürün tasarımı, dekoratiftablo yapımı, dekoratif ürünlerin bakımı ve korunması ile ilgili bilgi ve beceri sahibiolması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

ÜRÜN TASARIMI

DEKORATİFTABLO YAPIMI

DEKORATİFÜRÜNLERİNBAKIMI VEKORUNMASI

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

   1. Okuryazar olmak,

  2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

  3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.