Dekoratif Tablo Yapımı

Genel

1. Dekoratif tablo yapımı kurs programını bitiren bireylerin; ürün tasarımı, dekoratif tablo yapımı, dekoratif ürünlerin bakımı ve korunması ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

ÜRÜN TASARIMI

DEKORATİF TABLO YAPIMI

DEKORATİF ÜRÜNLERİN BAKIMI VE KORUNMASI

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

   1. Okuryazar olmak,

  2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

  3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.