Sürü Yönetimi Elemanı

Genel

Sürü Yönetimi Elemanı Kursunu tamamlayan bireyin;

 İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklaması,

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemlerialması,

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alması,

Hayvanların doğumuna destek olması, 

Yavruların bakımını desteklemesi, 

Hayvanları çiftleştirmesiamaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

SÜRÜYÜYÖNLENDİRME

SÜRÜNÜNBESLENMESİ

SÜRÜ BAKIMİŞLERİ

SÜRÜNÜNSAĞLIĞI

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okur- yazar olmak,

14 yaşını doldurmuş olmak,

MODÜLER PROGRAM

104 SAAT EĞİTİM SÜRESİ