Mukabele

Genel

Kuran’ın Ramazan ayında nazilolması, Kur’an okumanın özellikle Ramazan´da kat kat mükâfatlandırılacağımüjdesi, Müslümanların bu ayda en çok Kuran’la meşgul olmalarına sebepolmuştur. Bu programda kursiyerin bu güzel ve hayırlı ibadeti yapabilmesiamaçlanmıştır.

Konu Başlıkları

  • 1. - 30. cüzler arası

İstihdam Alanları

Bu program istihdam amaçlıolmayıp, bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

80 SAAT EĞİTİM SÜRESİ