Hüsn-i Hat

Genel

Kursiyerlere; hattat, nesih, sülüs, talik, divani gibi İslâm yazılarından birini veya birkaçını meşk usulü ile öğrenme ve bu yazıları güzel yazabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları

  • Hat sanatı tarihi ve hüsn-i hat kavramı
  • Hutûtu mütenevvi (Hat sanatında yazı çeşitleri)
  • Meşhur Türk hattatları
  • Hüsn-i hat terimleri
  • Hüsn-i hatta kullanılabilen işaretler
  • Yazıya hazırlık
  • Sülüs meşkleri
  • Nesih meşkleri

İstihdam Alanları

Kursa katılanlar, başlangıç düzeyinde olan bu programla yetinmeyip eğitimlerini tamamladıklarında, sanat ve tasarım sektöründe çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.