Temel Sekreterlik Hizmetleri

Genel

 Kurs bitiminde kursiyer;

 Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, büro makinelerini kullanarak,büro içi ve dışı iletişimi sağlama, günlük işleri organize etme, belge   düzenlemeve dosyalama işlemleri organize etme bilgi ve becerisine sahip olur 

Konu Başlıkları

 Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişimkurmak ve sürdürmek Sosyal Hayatta İletişim 

 İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişimkurmak ve sürdürmek İş Hayatında İletişim 
 Türkçeyi doğru konuşmakDiksiyon
 Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek vekendini kişisel olarak sürekligeliştirmekKişisel Gelişim 
 İşletme, finansman, pazarlama,reklam, satış, iş hukuku, kariyergelişimi ve iş kurma becerilerikazanmakGirişimcilik 
 Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyikorumak Çevre Koruma 
 Meslek etiği gereklerine uymak Meslek Etiği 
 İş yerinde plan, program ve işorganizasyonu yapmak İş Organizasyonu 
 İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve işgüvenliği önlemlerini almakİş Güvenliği ve İşçiSağlığı 
 Temel düzeyde araştırma yapma

İstihdam Alanları

 Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Büro Yönetimi veSekreterlik alanında; 

 Küçük veya büyük ölçekli işletmelerde
 Resmi ve özel kurumlarda
 Kendi iş yerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak

 Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fizikselözelliklere sahip  olmak.

MODÜLER PROGRAM

344 SAAT EĞİTİM SÜRESİ