Temel Sekreterlik Hizmetleri

Genel

 Kurs bitiminde kursiyer;

 Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, büro makinelerini kullanarak, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, günlük işleri organize etme, belge   düzenleme ve dosyalama işlemleri organize etme bilgi ve becerisine sahip olur 

Konu Başlıkları

 Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek Sosyal Hayatta İletişim 

 İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek İş Hayatında İletişim 
 Türkçeyi doğru konuşmak Diksiyon
 Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek Kişisel Gelişim 
 İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak Girişimcilik 
 Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak Çevre Koruma 
 Meslek etiği gereklerine uymak Meslek Etiği 
 İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak İş Organizasyonu 
 İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 
 Temel düzeyde araştırma yapma

İstihdam Alanları

 Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında; 

 Küçük veya büyük ölçekli işletmelerde
 Resmi ve özel kurumlarda
 Kendi iş yerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak

 Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip  olmak.

MODÜLER PROGRAM

344 SAAT EĞİTİM SÜRESİ