Çocuklar İçin Etkinliklerle Kuran-ı Kerim Eğitimi 2

Genel

Bu programı tamamlayan çocuğun; İslam dininin değerlerini,insan hayatına anlam kazandıran unsurlardan biri olarak fark etmesi, İslamdininin değerlerini, hayatının her alanında kullanması ve benimsemesi, İslam’ıntemel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’i içerik ses ve şekil olarak tanıması vekullanması, Yaratılıştaki düzeni kendi seviyesinde fark etmesi ve bu düzeninyaratıcısı olan Allah’ı severek tanıması, Peygamber Efendimizin kişiliğini vekarakterini anlaması, tanıması, güzel ahlakını sevmesi ve örnek alarak hayatınaaksettirmesi, Sağlıklı bir din ve ahlak gelişimi göstermesi, Din ve ahlakkonusunda gösterdiği gelişimi hayatının her alanına yansıtması, Kur’an-ı Kerimharflerini ve kelime içindeki yazılış biçimlerini tanıması, bu harfleri mahreçlerineuygun olarak telaffuz etmesi, Namaz sure ve dualarını usulüne uygun olarakezberleyerek okuması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

 • Kur’an-ı Kerimi Tanıma
 • Subhaneke Duası’nı ezberleme etkinliği
 • Sevgi ve merhamet değerlerinin aktarımı
 • Kur’an -ı Kerim ا ب ت ث harflerinin görsel eşleştirmelerleaktarımı
 • Fatiha Suresi’ni ezberleme etkinliği
 • Saygı değerinin aktarımı
 • Kur’an -ı Kerim ج ح خ harflerinin görsel eşleştirmelerleaktarımı
 • Ettehiyyatü Duası’nı ezberleme etkinliği
 • Görev ve sorumluluk değerlerinin aktarımı
 • Kur’an-ı Kerim ذ ر ز harflerinin görsel eşleştirmelerleaktarımı
 • Fil Suresi’ni ezberleme etkinliği
 • Adalet değerinin aktarımı
 • Kur’an -ı Kerim س ش harflerinin görsel eşleştirmelerleaktarımı
 • Kureyş Suresi’ni ezberleme etkinliği
 • Yardımlaşma ve paylaşma değerlerinin aktarımı
 • Kur’an -ı Kerim ع غ harflerinin görsel eşleştirmelerleaktarımı
 • Maun Suresi’ni ezberleme etkinliği
 • Sabır değerinin aktarımı
 • Kur’an -ı Kerim ف ق ك harflerinin görsel eşleştirmelerleaktarımı
 • Kevser Suresi’ni ezberleme etkinliği
 • Güvenilirlik ve doğruluk değerlerinin aktarımı
 • Kur’an -ı Kerim ن م ل harflerinin görsel eşleştirmelerleaktarımı
 • Kafirun Suresi’ni ezberleme etkinliği
 • İyilik değerinin aktarımı
 • Kur’an -ı Kerim و ه ي harflerinin görsel eşleştirmelerleaktarımı
 • Nasr Suresi’ni ezberleme etkinliği
 • Kanaat değerinin aktarımı

İstihdam Alanları

Bu program istihdam amaçlı olmayıp,bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.