Elde Antep İşi

Genel

Bu programda kursiyerlere; elde Antep İşi tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, araç-gereci işlemeye hazırlayabilme ve iğne tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Geleneksel Türk işleme sanatları
  • İşlemeye hazırlık
  • Desen panosu
  • Desen tasarımları
  • Elde Antep işine hazırlık
  • Elde Antep işi
  • İşlemelerin bakımı ve korunması
  • Kumaş onarım teknikleri

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; el sanatları teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya, desen üretimi yapan işletmelerde, çeyiz, el nakışı üretimi yapan atölyeler, moda evleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

  1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

  2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fizikselözelliklere sahip olmak.