37-72 Ay Çocukları İçin Dramatik Etkinlikler

Genel

      37-72 Ay Çocukları İçin Dramatik Etkinlikler kursunu tamamlayan bireyin;

     1. Erken çocukluk grubunun özelliklerine uygun dramatik etkinlik örneklerisunması,

     2. Dramatik etkinlik şablonuna uygun plan, araç, gereç, ortam hazırlama veuygulama ile ilgili bilgi ve becerileri kazanmasıamaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

         1.1. Erken Çocukluk Döneminde Dramatik Etkinlikler İle İlgili Temel Konular

       1.2. Erken Çocukluk Döneminde Kullanılan Dramatik Etkinlik Örnekleri

       2. DRAMATİK ETKİNLİKLER PLANLAMA2.1. Dramatik Etkinlik Planı

      2.2. Etkinliklerde Oyun2.3. Erken Çocukluk Döneminde Drama Etkinlikleri İçin

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

        1. Okuryazar olmak

       2. 13 yaşını tamamlamış olmak