37-72 Ay Çocukları İçin Dramatik Etkinlikler

Genel

      37-72 Ay Çocukları İçin Dramatik Etkinlikler kursunu tamamlayan bireyin;

     1. Erken çocukluk grubunun özelliklerine uygun dramatik etkinlik örnekleri sunması,

     2. Dramatik etkinlik şablonuna uygun plan, araç, gereç, ortam hazırlama ve uygulama ile ilgili bilgi ve becerileri kazanması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

         1.1. Erken Çocukluk Döneminde Dramatik Etkinlikler İle İlgili Temel Konular

       1.2. Erken Çocukluk Döneminde Kullanılan Dramatik Etkinlik Örnekleri

       2. DRAMATİK ETKİNLİKLER PLANLAMA 2.1. Dramatik Etkinlik Planı

      2.2. Etkinliklerde Oyun 2.3. Erken Çocukluk Döneminde Drama Etkinlikleri İçin

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

        1. Okuryazar olmak

       2. 13 yaşını tamamlamış olmak