Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi (Hasta ve Yaşlı Bakım)

Genel

İşsağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliğisağlaması amaçlanmaktadır. Bireye kendini, çevreyi tanıyıp iş hayatı, sosyal vekültürel hayatta iletişim süreci ögelerini kullanarak etkili iletişimkurabilmesine yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bireye iskelet vekasların yapı ve işlevlerini ayırt etme ile ilgili bilgi ve becerilerikazandırmaktır. Bireye etik kavramlar ve ilkeler, etik kurallar, insan haklarıve hasta haklarını açıklama ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bireyebeslenme ile ilgili kavramlar, besin ögeleri ve besin gruplarını ayırt etme ileilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bireye, sağlıklı beslenmeyi ayırtetme ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bireye hijyen kurallarınıaçıklama, tekniğine uygun el, yüz, ağız, saç/sakal, ayak bakımı yapma ileilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.    

Konu Başlıkları

1.    İş sağlığı ve güvenliği                                                                                                                                       2.    İletişim 3.    İskelet ve kasların yapı ve işlevleri4.    Etik kavramlar ve ilkeler5.    Besin öğeleri ve besin grupları6.    Sağlıklı beslenme7.    Kişisel bakım ihtiyaçları8.    Vücut bakımı yapma9.    Boşaltım ihtiyaçlarını karşılama10.  Bakımaihtiyacı olan birey için oda hazırlığı11.  Bakımaihtiyacı olan bireylerin transferi12.  Pozisyonve eğzersizler13.  Bakımaihtiyacı olan bireylerin beslemesi14.  Yatakyaraları ve koruyucu önlemler