Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi (Hasta ve Yaşlı Bakım)

Genel

İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlaması amaçlanmaktadır. Bireye kendini, çevreyi tanıyıp iş hayatı, sosyal ve kültürel hayatta iletişim süreci ögelerini kullanarak etkili iletişim kurabilmesine yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bireye iskelet ve kasların yapı ve işlevlerini ayırt etme ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bireye etik kavramlar ve ilkeler, etik kurallar, insan hakları ve hasta haklarını açıklama ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bireye beslenme ile ilgili kavramlar, besin ögeleri ve besin gruplarını ayırt etme ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bireye, sağlıklı beslenmeyi ayırt etme ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bireye hijyen kurallarını açıklama, tekniğine uygun el, yüz, ağız, saç/sakal, ayak bakımı yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.    

Konu Başlıkları

1.     İş sağlığı ve güvenliği                                                                                                                                         2.     İletişim 3.     İskelet ve kasların yapı ve işlevleri 4.     Etik kavramlar ve ilkeler 5.     Besin öğeleri ve besin grupları 6.     Sağlıklı beslenme 7.     Kişisel bakım ihtiyaçları 8.     Vücut bakımı yapma 9.     Boşaltım ihtiyaçlarını karşılama 10.  Bakıma ihtiyacı olan birey için oda hazırlığı 11.  Bakıma ihtiyacı olan bireylerin transferi 12.  Pozisyon ve eğzersizler 13.  Bakıma ihtiyacı olan bireylerin beslemesi 14.  Yatak yaraları ve koruyucu önlemler